Baibel Stori No. 07/Noa – God i givim laip long yumi
Baibel Stori No. 07/Noa – God i givim laip long yumi