Baibel Stori No. 08/Bikpela Taua – Ol man i litimapim nem bilong ol yet
Baibel Stori No. 08/Bikpela Taua – Ol man i litimapim nem bilong ol yet