Baibel Stori No. 17/Jekop na Iso – Famili i bruk tupela lain
Baibel Stori No. 17/Jekop na Iso – Famili i bruk tupela lain